Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το εργαστήρι για τον Τουρισμό Υγείας της Κύπρου την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 το οποίο οργανώθηκε από το Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, τον ΠΑΣΥΞΕ, το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και του ΣΤΕΚ, και με τη στήριξη του ΚΟΤ και ΚΕΒΕ.
Στο εργαστήρι συμμετείχε μεγάλος αριθμός στελεχών επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας και του τουρισμού, και το κεντρικό του θέμα ήταν η «πακετοποίηση» των υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού υγείας μέσα από μια συλλογική προσπάθεια για δημιουργία επιχειρηματικού συμπλέγματος (cluster).

Έγινε ανασκόπηση της μέχρι τούδε πορείας και των ενεργειών που έχουν γίνει στοχεύοντας πάντοτε στην προώθηση και προβολή της Κύπρου σαν ένας ελκυστικός προορισμός τουρισμού υγείας, καθώς και στην στρατηγική που ήδη έχει ετοιμάσει ο Φορέας Υγείας, για τις μελλοντικές ενέργειες και δράσεις, με βάση τους πιο πάνω στόχους.

Βασικό στοιχείο στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής, είναι η δημιουργία συνεργασιών με τη διασύνδεση επιχειρήσεων, που θα συμβάλει στην αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών των συμβαλλομένων του τομέα της υγείας και του τουρισμού, και κατ’επέκταση της Κύπρου σαν προορισμού τουρισμού υγείας.

Στο εργαστήρι έγινε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Kvarner Health Cluster της Κροατίας Dr Vladimir Mozetic, το οποίο συνέβαλε στην επιτυχή πορεία της Κροατίας στο τομέα του τουρισμού υγείας.

[logo footer foreas] Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη, διεφάνη το ενδιαφέρον που υπάρχει για ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια δημιουργίας του επιχειρηματικού αυτού συμπλέγματος, καθώς και στην θετική επήρεια που θα έχει η επιτυχία στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του κυπριακού τουρισμού και sτην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας.

H υλοποίηση των πιο πάνω ενεργειών θα αποτελέσει θέμα προτεραιότητας στις δράσεις του

Φορέα Υγείας

Email updates

Sign up to receive our email updates from time to timeLOGO YF.TOYRISMOY

Cyprus Health Services Promotion Board

38, Grivas Dhigenis,& 3, Deligiorgis str.
P.O.Box 21455,
1509 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 88 98 90
Fax:+357 22 66 75 93

Email: cyprushealth@ccci.org.cy

Privacy Policy