Ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον ΚΟΤ

Προς: Όλα τα Μέλη
Από: Γραμματεία
Θέμα: Αποστολή Φορέα Υγείας στη Μόσχα και συμμετοχή στη Έκθεση Ιατρικού Τουρισμού MedShow
Επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) “Cyprus-Russia Health Tourism”

Κυρίες, Κύριοι,

Ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον ΚΟΤ και με τη στήριξη του ΚΕΒΕ, του Υπουργείου Υγείας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου – Enterprise Europe Network διοργανώνουν στη Μόσχα την Πέμπτη 29/9/2016 ειδική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει Επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) με θέμα Cyprus-Russia Health Tourism.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της εκδήλωσης θα γίνει από κοινού με τον οργανισμό Russia Healthcare Council (RHTC).

Στα πλαίσια της αποστολής ο Φορέας Υγείας θα συμμετάσχει στην εξειδικευμένη έκθεση Ιατρικού Τουρισμού της Μόσχας Moscow Medshow (Medical Tourism from Russia) που θα πραγματοποιηθεί στις 30/9 και 1/10/2016.

Προκαταρτικό πρόγραμμα αποστολής:

Η αποστολή θα αναχωρήσει από την Κύπρο την Τετάρτη 28/9/2016.

Την Πέμπτη 29/9/2016 θα διοργανωθεί το πρωί επίσκεψη σε χώρους συναφείς με τα θέματα του Τουρισμού Υγείας, το μεσημέρι θα οργανωθεί Δημοσιογραφική Διάσκεψη και όλο το απόγευμα θα αφιερωθεί για επαγγελματικές συναντήσεις.

Οι συναντήσεις θα διοργανωθούν σε συνεργασία με το RHTC, το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κύπρου στη Μόσχα, το γραφείο του ΚΟΤ στη Μόσχα και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο – Enterprise Europe Network στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΒΕ και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Στις 30/9/2016 και 1/10/96 ο Φορέας θα συμμετέχει στην έκθεση MedShow 2016 με περίπτερο 24τμ. το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Φορέα Υγείας και τον ΚΟΤ.

Στα περίπτερα θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός πάγκων που θα διατεθούν για τη συμμετοχή των μελών. Για το σκοπό αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας αναφορικά με τη διάθεση τους με βάση το χρόνο που η Δήλωση Ενδιαφέροντος θα φτάσει στη Γραμματεία.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίζεται στα 200 ΕΥΡΩ για τα μέλη του Φορέα Υγείας και του Συνδέσμου Κέντρων Ευεξίας Κύπρου και 300 ΕΥΡΩ για όλες τις άλλες συμμετοχές.

Το πιο πάνω ποσό είναι ανά εταιρεία ανεξάρτητα αριθμού ατόμων που θα συμμετάσχουν από την ίδια εταιρεία και θα διατεθεί για σκοπούς κάλυψης επιπρόσθετων εξόδων προετοιμασίας, προβολής και διαφήμισης της αποστολής και των συμμετεχόντων.

Θα καλύψει επίσης τη χρέωση που επιβάλλεται από τους οργανωτές της έκθεσης για τη συμμετοχή συνεκθετών στην εκθεσιακό χώρο.

Ο κάθε συμμετέχοντας θα είναι καταχωρημένος με δική του σελίδα στον κατάλογο των εκθετών.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή με τα πιο πάνω ποσά σε διαταγή ΚΕΒΕ/ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ή με κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς τραπεζών με αντίγραφο στη Γραμματεία του Φορέα Υγείας ως κατωτέρω (στο οποίο να δηλώνεται ο σκοπός της κατάθεσης) και πάλι συνοδευόμενη με τη Δήλωση Συμμετοχής.

Bank of Cyprus Account Number: 0194-12-006537

Name of Bank: Hellenic Bank Account Number: 121-01-013924-01

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες ή/και άτομα που θα καταβάλουν το πιο πάνω ποσό.

Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Επιχειρηματικές Συναντήσεις (Β2Β)

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) που θα προωθηθούν από την Πρεσβεία και το Εμπορικό Τμήμα της Κύπρου στη Μόσχα σε συνεργασία με το Russia Healthcare Council) και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network.

Έμφαση επίσης θα δοθεί στη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ ιατρών της Κύπρου και της Ρωσίας καθώς και άλλων εμπλεκομένων στο τομέα της υγείας των δυο χωρών.

Τέλος σημειώστε το Δικαίωμα Συμμετοχής και η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να φθάσει στη Γραμματεία (cyprushealth@ccci.org.cy , φαξ:22667593) μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 το αργότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Φορέα Υγείας στα τηλ. 22889707 ή 22889744

Με εκτίμηση

Χρίστος Πετσίδης
Γενικός Γραμματέας

Email updates

Sign up to receive our email updates from time to timeLOGO YF.TOYRISMOY

Cyprus Health Services Promotion Board

38, Grivas Dhigenis,& 3, Deligiorgis str.
P.O.Box 21455,
1509 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 88 98 90
Fax:+357 22 66 75 93

Email: cyprushealth@ccci.org.cy

Privacy Policy