ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη
ΑΠΟ : Γραμματεία
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό, για προσέλκυση Ιατρικού Τουρισμού στην Κύπρο – 2016

Κυρία, κύριε,

Κατόπιν σχετικών ενεργειών του Φορέα Υγείας, καθώς και στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας του Φορέα Υγείας και του ΚΟΤ για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Κύπρο, αλλά και της προσπάθειας για συνεχείς και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τα μέλη, ο ΚΟΤ εξάγγειλε το πιο πάνω πρόγραμμα.

Καλούνται τα μέλη, όπως διαβάσουν με προσοχή τους εσώκλειστους όρους που αναφέρονται στο πρόγραμμα και φροντίσουν όπως αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται, για να ενισχύσουν στην προσπάθεια τους αναφορικά με την εξεύρεση νέων συνεργατών στο εξωτερικό, για προσέλευση τουριστών υγείας στην Κύπρο.

Με εκτίμηση

Χρίστος Πετσίδης
Γενικός Γραμματέας

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση Ιατρικού Τουρισμού στην Κύπρο

 

Email updates

Sign up to receive our email updates from time to timeLOGO YF.TOYRISMOY

Cyprus Health Services Promotion Board

38, Grivas Dhigenis,& 3, Deligiorgis str.
P.O.Box 21455,
1509 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 88 98 90
Fax:+357 22 66 75 93

Email: cyprushealth@ccci.org.cy

Privacy Policy